Izuku_WaifuDeHunter
2
0
Madara
Izuku_WaifuDeHunter
2
Madara
0
DATA
STATUS
concluído
MODALIDADE
GRUPO
Losers Bracket
RODADA
LB Round 4