Fenyx
D
V
Flypy974
Fenyx
Derrota
Flypy974
Vitória
DATA
STATUS
concluído
MODALIDADE
GRUPO
Winners Bracket
RODADA
WB Round 1