v_Kirua—
DS
DS
RSX Grinta
v_Kirua—
Desistência
RSX Grinta
Desistência
DATA
STATUS
concluído
MODALIDADE
RODADA
Round 4