Victor "Delfin-1" Sanches
1
1
Aksym "tiko" Plakhov
Victor "Delfin-1" Sanches
1
Aksym "tiko" Plakhov
1
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 2
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Victor "Delfin-1" Sanches
Aksym "tiko" Plakhov