Aksym "tiko" Plakhov
1
4
Benfreha "neyo67" Hicham
Aksym "tiko" Plakhov
1
Benfreha "neyo67" Hicham
4
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Aksym "tiko" Plakhov
Benfreha "neyo67" Hicham