Garpy
2
1
Toxjq
Garpy
2
Toxjq
1
DATA
STATUS
ukończony
RUNDA
Round 1