Team Liquid
3
2
Evil Geniuses
Team Liquid
3
Evil Geniuses
2
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA