Team Liquid
3
1
Ronin Esports
Team Liquid
3
Ronin Esports
1
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA