Jurik_OWEN
2
0
IngusTalcis
Jurik_OWEN
2
IngusTalcis
0
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 2
NOTATKI

Jurik_OWEN - IngusTalcis 4:1
IngusTalcis - Jurik_OWEN 2:3