Gnom Gnom Gnom
2
1
VatosNvm
Gnom Gnom Gnom
2
VatosNvm
1
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1