Djaboub Abdenacer
0
3
AbdulaIziz "MrDone" Alshehri
Djaboub Abdenacer
0
AbdulaIziz "MrDone" Alshehri
3
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 4
NOTATKI

Djaboub Abdenacer is forfeit

Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Djaboub Abdenacer
AbdulaIziz "MrDone" Alshehri