Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
3
0
Victor "Delfin-1" Sanches
Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
3
Victor "Delfin-1" Sanches
0
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 6
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
Victor "Delfin-1" Sanches