Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
0
0
PRODIGY_V
Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
0
PRODIGY_V
0
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 3
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Robert 'Ufenok77' Fahretdinov
PRODIGY_V