Victor "Delfin-1" Sanches
2
2
PRODIGY_V
Victor "Delfin-1" Sanches
2
PRODIGY_V
2
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Victor "Delfin-1" Sanches
PRODIGY_V