Inex_Unknown
11
31
5 Men and a flying Donkey
Inex_Unknown
11
5 Men and a flying Donkey
31
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 2
Gra nr 1 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Inex_Unknown
11
5 Men and a flying Donkey
31