orKs Old School
2
1
Tut Tut Pouet Pouet
orKs Old School
2
Tut Tut Pouet Pouet
1
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1
Gra nr 1 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
orKs Old School
0
Tut Tut Pouet Pouet
3
Gra nr 2 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
orKs Old School
3
Tut Tut Pouet Pouet
0
Gra nr 3 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
orKs Old School
3
Tut Tut Pouet Pouet
0