Productive Game
178
25
Source of Quality Directives
Productive Game
178
Source of Quality Directives
25
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
Gra nr 1 (ukończona)
Mapa
SWC Gorodok CAAS v1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Productive Game
0
Source of Quality Directives
25
Gra nr 2 (ukończona)
Mapa
SWC Gorodok CAAS v1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Productive Game
178
Source of Quality Directives
0