Lyngby Vikings
2
0
mYinsanity
Lyngby Vikings
2
mYinsanity
0
DATA
STATUS
ukończony
RUNDA
Round 2
Gra nr 1 (ukończona)
Mapa
Inferno
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Lyngby Vikings
16
mYinsanity
11
Gra nr 2 (ukończona)
Mapa
Dust2
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Lyngby Vikings
16
mYinsanity
10