Wayne Strudwick
Z
P
Mary Lou Demers
Wayne Strudwick
Zwycięstwo
Mary Lou Demers
Przegrana
Gra nr 1 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Wayne Strudwick
Zwycięstwo
Mary Lou Demers
Przegrana
Gra nr 2 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Wayne Strudwick
Przegrana
Mary Lou Demers
Zwycięstwo
Gra nr 3
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Wayne Strudwick
Mary Lou Demers