Gracze w meczu

Stephano

Race: Nie ma zastosowania

Crow

Race: Nie ma zastosowania