Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
1
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
1

Joueurs du match

Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve

Aucune information sur ce joueur

Denizbank - Oğuzhan - Man. City

Aucune information sur ce joueur