Joueurs du match

Sweats

Twitch: Https://www.twitch.tv/ITZ_Kiing
Full Name: Kiing Troy
Youtube: n/c
fade_kiing
Epic games account: galaxy_kiing
Xoibzz
Epic games account: xoibzz II

Adenblake+Moustache_pear07

Twitch: n/c
Full Name: Blake Smith
Youtube: n/c
Adenblake
Epic games account: Adenblake
Moustache_pear07
Epic games account: ImMotSureICanAddhim