Tassal 'Tass' Rushan
1
2
Levy "SterrenStatuSs" Frederique
Tassal 'Tass' Rushan
1
Levy "SterrenStatuSs" Frederique
2
FECHA
ESTADO
completado
DISCIPLINA
SERIE
1/8th Finals
Partida 1
Nombre
Puntuación
Tassal 'Tass' Rushan
Levy "SterrenStatuSs" Frederique
Partida 2
Nombre
Puntuación
Tassal 'Tass' Rushan
Levy "SterrenStatuSs" Frederique
Partida 3
Nombre
Puntuación
Tassal 'Tass' Rushan
Levy "SterrenStatuSs" Frederique