Overwatch 6v6 - DNP #9

Por MrVazir
Online
-
Reglas
Regler:

De turneringsansvarlige har ret til at ændre i reglerne på ethvert tidspunkt, hvis det findes nødvendig, det er deltagerne eget ansvar at holde sig opdateret omkring reglerne.

Ved deltagelse til Dansk Netparty accepterer man samtidig de nedenstående regler: Dansk Netparty forventer at man opfører sig professionelt over for de andre deltagere. Møder et hold ikke op, efter at crew har kaldt dem op, har man 10 min til at møde op, ellers går sejren til det andet hold.

Hvis en spiller ikke møder op i lobbyen inden for en rimelig tid, kontaktes crew og så har vedkommende 10 min til dette, hvis spilleren stadig ikke er mødt op, må resten af holdet beslutte om man vil spille med handikap eller om man ikke ønsker at spille kampen, hvorved man bliver taberdøm.

Der skal minimum være 8 hold tilmeldte til turneringen før den kan fuldføres. Ellers vil vi lave det om til en 3v3 elimination.

Generelt:

Dette er en 6v6 elimination match med bedst af 3 maps/games.
Der bliver spillet Control og Escort på skift.

Der bruges random generator til at bestemme hvilke maps der spilles.
Alle heroes er tilladt.

Benyttelse af tredjepartsprogrammer, der giver spillere en fordel er ikke tilladt. Dette kan for eksempel være triggerbot, wallhack mm.

Det er ikke tilladt at udskifte en spiller i løbet af turneringen medmindre den spiller ingen mulighed har for, at kunne deltage i resten af turneringen.

Under kampen er det kun holdkaptajnen der må benytte sig af global chat, og dette er hvis der kommer et teknisk problem. Dog må der gerne skrives inden boot-up i lobbyen.

Efter kampen møder holdkaptajner op for at afgive resultatet sådan, at der ikke hersker tvivl.

Konflikter:

Skulle der opstå en konflikt, kontaktes crew ansvarlig med det samme, så vi kan få det løst på en ordentlig måde.

Klager:

Skulle der være klager over en kamp, som er blevet spillet skal det indgives inden for et kvarter (15 minutter) efter kampens slut.

Hvis det bliver indgivet efter, kan Crew ansvarlig vælge ikke at tage højde for klagen.