PRODIGY_V
3
4
Aksym "tiko" Plakhov
PRODIGY_V
3
Aksym "tiko" Plakhov
4
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
ROUND
Round 4
Game 1
Name
Score
PRODIGY_V
Aksym "tiko" Plakhov