Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
1
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
1

Players in the match

Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve

No information on this player

Denizbank - Oğuzhan - Man. City

No information on this player