Gamers Assembly 2018 Krosmaga

Gamers Assembly 2018 Krosmaga

By FuturoLAN
Parc des expos, Poitiers
-
Timezone
Europe/Paris (UTC+01:00)
Contact
Join Discord
Prize
Cashprize - 1 600€
1er - 800€
2eme - 500€
3eme - 200€
4eme - 100€
5eme - 16eme : 2000 kamas
17eme - 32eme : 1000 kamas