Millenium
2
0
Team Descend
Millenium
2
Team Descend
0
Map
Retaliation
Game mode
Hardpoint
Name
Score
Millenium
250
Team Descend
172
Map
Crusher
Game mode
Search and Destroy
Name
Score
Millenium
6
Team Descend
4