LANCE+ALX
W
L
Kalmarunionen (Kalmar Union)
LANCE+ALX
Win
Kalmarunionen (Kalmar Union)
Loss
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
GROUP
Losers Bracket
ROUND
LB Round 2
Game 1
Name
Score
LANCE+ALX
Kalmarunionen (Kalmar Union)