CiNOZE
L
W
Zip Zoup Zaap
CiNOZE
Loss
Zip Zoup Zaap
Win
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 2
Game 1
Name
Score
CiNOZE
Zip Zoup Zaap