[LOL1VS1] King of the ZDZ!

[LOL1VS1] King of the ZDZ!

Von ZDZ WARSZAWA, ESPORTOLOGY
Online, Online
-
Regeln
1. Informacje ogólne
1.1 Organizator turnieju zapewnia, że turniej jest organizowany bez jakiejkolwiek współpracy, uczestnictwa czy udziału firmy Riot.
1.2 Zapisy trwają od 11 maja godz. 13.00 do 8 czerwca godz. 00.01
1.3 Organizacja i czas trwania turnieju
1.4 Administratorami/sędziami turnieju są wybrane przez organizatora osoby
1.5 Kontakt możliwy jest poprzez email: [email protected]

1.6 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do administratorów turnieju.
1.7 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
1.8 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
1.9 Turniej przypada na dni 8.06 – 22.06 i odbędzie się Online.
1.10 Nadesłane na Turniej dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Turnieju oraz w celach informacyjno-promocyjnych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2 Warunki uczestnictwa
2.1 W rozgrywkach będą uczestniczyć jednoosobowe drużyny
2.2 Drużyny mogą być rejestrowane jedynie przez organizatorów turnieju na stronie toornament.com
2.3 Podczas rejestracji gracze muszą podać nazwę drużyny oraz nick dla identyfikacji danego gracza..
3 Rozpiska rozgrywek
3.1 Organizatorzy ustawiają drabinkę po zakończeniu zapisów.
4 Tryb rozgrywek
4.1 We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft.
4.2 Systemem rozgrywek jest 1v1 razie niestawienia się w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikom.
4.3 W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikom.
4.4 Rozgrywki prowadzone są na serwerze EU Nordic/East.
4.5 Trzeba posiadać 30 poziom przywoływacza by wziąć udział w turnieju.
4.6 Czas maksymalnego progu spóźnienia wynosi 10 minut.
5 Zapisy i system rozgrywek
5.1 Drużyny muszą zostać zapisane za pośrednictwem strony toornament.com

5.2 Gracze poniżej 16 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica.
5.3 Gracz, który się zgłasza zmuszony jest podać: Summoner Name (nie może być wulgarny lub nieodpowiedni) oraz Imię i Nazwisko.
6 Zasady gry
6.1 Specjalne wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry.
6.2 Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich kontach.
7 Przebieg gry
7.1 Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.
7.2 Każdemu graczowi przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia któregokolwiek z graczy podczas turnieju należy niezwłocznie spauzować grę oraz powiadomić o tym fakcie sędziego.
7.3 W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia (admin)
7.4 W wyżej wymienionych sytuacjach do sędziego zgłaszają się gracze
8 Postanowienia końcowe
8.1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
8.2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.