Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
1
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
1

Spieler im Match

Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve

Keine Informationen über diesen Spieler

Denizbank - Oğuzhan - Man. City

Keine Informationen über diesen Spieler