Gnom Gnom Gnom
60
5
OTK x ZEPHYR
Gnom Gnom Gnom
60
OTK x ZEPHYR
5

اللاعبون في المباراة

Gnom Gnom Gnom

(Kind-opehlechat) - ecaflip
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب
(Kind-songeuse) - feca
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب
(Chooppateaupesto) - Huppermage
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب
(Lej-c-les) - ecaflip
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب

OTK x ZEPHYR

(August-April) Eca
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب
(Just-myma) Osa
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب
(La-Loutre-Enragee) Ougi
لا تتوفر معلومات عن هذا اللاعب