Aksym "tiko" Plakhov
1
4
Benfreha "neyo67" Hicham
Aksym "tiko" Plakhov
1
Benfreha "neyo67" Hicham
4

اللاعبون في المباراة

Aksym "tiko" Plakhov

Country: أوكرانيا

Benfreha "neyo67" Hicham

Country: فرنسا