Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
1
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
1

Jogadores no confronto

Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve

Nenhuma informação sobre este jogador

Denizbank - Oğuzhan - Man. City

Nenhuma informação sobre este jogador