Garpy
0
3
Raisy
Garpy
0
Raisy
3
DATA
STATUS
ukończony
RUNDA
Round 3