ShavaK
2
0
Knochenmark
ShavaK
2
Knochenmark
0
DATA
STATUS
ukończony
ETAP
RUNDA
Round 1
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
ShavaK
Knochenmark
Gra nr 2
Nazwa przeciwnika
Punktacja
ShavaK
Knochenmark
Gra nr 3
Nazwa przeciwnika
Punktacja
ShavaK
Knochenmark