Junior Gaming
2
0
Kipidap
Junior Gaming
2
Kipidap
0
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1