بانک ملت
P
Z
دهیاری طناک
بانک ملت
Przegrana
دهیاری طناک
Zwycięstwo
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 2