BerZerk Gaming
37
12
5 Men and a flying Donkey
BerZerk Gaming
37
5 Men and a flying Donkey
12
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 1
NOTATKI

Lobby details for the night
Lobby name: ELSA Season 1 Qualifiers
Password: ELSA1302

Gra nr 1 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
BerZerk Gaming
37
5 Men and a flying Donkey
12