Stephano
3
1
SoulSpirit
Stephano
3
SoulSpirit
1
DATA
STATUS
ukończony
RUNDA
Round 4
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Stephano
SoulSpirit
Gra nr 2
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Stephano
SoulSpirit
Gra nr 3
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Stephano
SoulSpirit
Gra nr 4
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Stephano
SoulSpirit
Gra nr 5
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Stephano
SoulSpirit