Playoffs > Losers Bracket > LB Round 1
Zash | xBr
F
V
Slayner
Zash | xBr
Forfait
Slayner
Victoire
Nom
Personnages
Score
Zash | xBr
-
Slayner
-