[CSGO1VS1] King of the ZDZ!

[CSGO1VS1] King of the ZDZ!

Online
-
Règles
REGULAMIN TURNIEJU KING OF THE ZDZ 1 V 1 CS:GO


1. Informacje ogólne
1.1 Zapisy trwają od 11 maja godz. 13.00 do 24 maja godz. 13.00
1.2 Organizacja i czas trwania turnieju
1.3 Administratorami/sędziami turnieju są wybrane przez organizatora osoby.
1.4 Kontakt możliwy jest poprzez email: [email protected]

1.5 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do administratorów turnieju.
1.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
1.7 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
1.8 Turniej przypada na dni 25 maja – 8 czerwca i odbędzie się Online
1.9 Nadesłane na Turniej dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Turnieju oraz w celach informacyjno-promocyjnych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2 Warunki uczestnictwa
2.1 W rozgrywkach będą uczestniczyć jednoosobowe drużyny
2.2 Drużyny mogą być rejestrowane jedynie przez organizatorów turnieju na stronie toornament.com
.
2.3 Podczas rejestracji gracze muszą nick dla identyfikacji danego gracza.
2.6 Na turniej obowiązuje wpisowe 10zł od każdego gracza płatne na konto bankowe nr.
98 1020 1026 0000 1002 0308 5610 (W tytule przelewu nalezy podać swoje Nickname ze strony Toornament.com)

3 Rozpiska rozgrywek
3.1 Organizatorzy ustawiają drabinkę po zakończeniu zapisów.
4 Tryb rozgrywek
4.1 We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft.
4.2 Systemem rozgrywek jest 1v1. Oznacza to, iż obie drużyny muszą posiadać minimum pięciu graczy, aby móc wziąć udział w rozgrywkach; w razie niestawienia się w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikom.
4.Trzeba posiadać konto prime by wziąć udział w turnieju.
4.4 Czas maksymalnego progu spóźnienia wynosi 15 minut.
5. Zapisy i system rozgrywek
5.1 Drużyny muszą zostać zapisane za pośrednictwem strony toornament.com

5.2 Gracze poniżej 16 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica.
5.3 Kapitan (osoba zgłaszająca drużynę) zmuszony jest podać następujące informacje: Nazwa drużyny(nie może być wulgarna/obraźliwa.) Link do profilu Steam każdego z graczy Imię, nazwisko, każdego gracza.
6 Zasady gry
6.1 Specjalne wykorzystywanie błędów gry oraz używanie wspomagaczy jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry.
6.2 Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich kontach (tj: jeżeli nastąpi zamiana zawodników należy przelogować się na swoje konto).
7 Przebieg gry
7.1 Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.
7.2 Każdemu graczowi przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry.
7.3 W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia
7.4 W wyżej wymienionych sytuacjach do sędziego zgłaszają się gracze.
8 Postanowienia końcowe
8.1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
8.2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.