bradnectar
0
2
KostasFTW
bradnectar
0
KostasFTW
2
DATE
STATUT
terminé
PHASE
TOUR
Round 2
Manche 1 (terminée)
Nom
Score
bradnectar
Défaite
KostasFTW
Victoire
Manche 2 (terminée)
Nom
Score
bradnectar
Défaite
KostasFTW
Victoire