"LO w Kazimierzy Wielkiej" Kozacki Kozak
0
2
"ZSZ Odonów" Bartuś
"LO w Kazimierzy Wielkiej" Kozacki Kozak
0
"ZSZ Odonów" Bartuś
2
FECHA
ESTADO
completado
DISCIPLINA
SERIE
Round 1
Partida 1 (completado)
Nombre
Puntuación
"LO w Kazimierzy Wielkiej" Kozacki Kozak
2
"ZSZ Odonów" Bartuś
7
Partida 2 (completado)
Nombre
Puntuación
"LO w Kazimierzy Wielkiej" Kozacki Kozak
1
"ZSZ Odonów" Bartuś
5