Everton eSports
4
2
CSD Rangers eSports
Everton eSports
4
CSD Rangers eSports
2
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 1