Sean "Dragon" Allen
5
4
Maxim "Tiko91" Plakhov
Sean "Dragon" Allen
5
Maxim "Tiko91" Plakhov
4
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
ROUND
Round 1
Game 1 (completed)
Name
Score
Sean "Dragon" Allen
3
Maxim "Tiko91" Plakhov
2
Game 2 (completed)
Name
Score
Sean "Dragon" Allen
2
Maxim "Tiko91" Plakhov
2