Playoffs > Winners Bracket > WB Round 2
FadelBudo
W
F
Lagusa
FadelBudo
Win
Lagusa
Forfeit
Name
Characters
Score
FadelBudo
-
Lagusa
-