League Of Legends
Tournoi > Winners Bracket > WB Round 2
Astro Esport
2
0
Les Génies qui Nik2 [Nik2]
Astro Esport
Les Génies qui Nik2 [Nik2]

Players in the match

Astro Esport

Astro Krao
No information on this player
Astro Rreivax
No information on this player
Astro Aisu
No information on this player
Astro Dragon
No information on this player
Astro Metzaye
No information on this player

Les Génies qui Nik2 [Nik2]

BALΟURD
No information on this player
TNT BAGAR
No information on this player
GosUwU
No information on this player
N9 Stratos
No information on this player
N9 Imposteur
No information on this player