The Jens Weber Society
2
1
Sora Elantro
The Jens Weber Society
2
Sora Elantro
1

Players in the match

The Jens Weber Society

Team leader: Tamir
Team leader Discord name: Tamir#2609
Country: European Union
Nas boii
SteamID64: 76561198125711664
Country: United Kingdom
Basti
SteamID64: 76561198146903184
Country: Germany
lsd
SteamID64: 76561198214190380
Country: Germany
b3arodactyl
SteamID64: 76561198059645150
Country: United States
j_
SteamID64: 76561198027913690
Country: Luxembourg
Tamir
SteamID64: 76561198083103830
Country: Israel

Sora Elantro

Team leader: domiq
Team leader Discord name: domiq#0705
Country: Argentina
domiq
SteamID64: 76561198000980532
Country: Germany
Wylenn
SteamID64: 76561198024292352
Country: Belgium
ondkaja
SteamID64: 76561198010123351
Country: Sweden
Mike Rotch
SteamID64: 76561198078512944
Country: Czechia
Elyassu
SteamID64: 76561198065416705
Country: United Kingdom
phong_
SteamID64: 76561198090990465
Country: Denmark